Neuveriteľné pokusy o záchranu vesmíru pomocou Arduina

Zo stránky Robotický krúžok
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

1. úloha

Krátky popis:

Príklad programu, ktorý vypisuje informácie na sériovú linku, takže si jeho výpisy môžeme pozrieť v Serial Monitore.

a načo vlastne je tento program?

pomocou Seterovej vysielačky program vysiela čísla do zariadenia v Serene(hviezde) čim riadime výbuchy na Serene a tým udržujeme pravidelne počasia na neďalekej planéte a tým pomáhame prežiť ešte nevyvinutej civilizácii (sú zrýchlení)

Program:

void setup() 
{
 Serial.begin(57600); // nastavit komunikacnu rychlost seriovej linky (kolko bitov za sekundu sa prenesie)
}

int i = 0;
int j = 1;

void loop() {

 if (i == 100)
 {
   j = -1;
 }
 if (i == 0)
 {
   j = 1;
 }

 Serial.print("Hello "); // tímto vipiseme hello
 Serial.println(i);   // tímto vipisujeme hodnotu premenej i
 i = i + j;
 
 delay(70);
}

Čo program robí? program po jednom mení čísla smerom nahor a keď čísla dosiahnu 100, mení čísla smerom nadol a keď dosiahne 0, začne od začiatku. Čísla vypisuje do sériovej linky.

Ako funguje? V každom opakovaní cyklu mení premennú i o hodnotu j, ktorá je buď 1 alebo -1 - podľa toho, či majú práve čísla rásť alebo klesať. Keď počítadlo - premenná i - dosiahne okrajovú hodnotu 100 alebo 0, tak sa zmení hodnota j.

2. úloha

Krátky popis: program ukazuje, ako sa dajú riadiť výstupy - napríklad svietiť diodou. Na výstup pošleme logickú 1 - vtedy tam bude 5V, alebo logickú 0 - vtedy tam bude 0V.

Program:

#define LED 4

void setup() {
 pinMode(LED, OUTPUT);
}

void loop() {                       
 digitalWrite(LED, HIGH);
 delay(500);
 digitalWrite(LED, LOW);
 delay(300);
 digitalWrite(LED, HIGH);
 delay(500);
 digitalWrite(LED, LOW);
 delay(300);
 digitalWrite(LED, HIGH);
 delay(500);
 digitalWrite(LED, LOW);
 delay(700);

 digitalWrite(LED, HIGH);
 delay(1000);
 digitalWrite(LED, LOW);
 delay(300);
 digitalWrite(LED, HIGH);
 delay(1000);
 digitalWrite(LED, LOW);
 delay(300);
 digitalWrite(LED, HIGH);
 delay(1000);
 digitalWrite(LED, LOW);
 delay(700);

 digitalWrite(LED, HIGH);
 delay(500);
 digitalWrite(LED, LOW);
 delay(300);
 digitalWrite(LED, HIGH);
 delay(500);
 digitalWrite(LED, LOW);
 delay(300);
 digitalWrite(LED, HIGH);
 delay(500);
 digitalWrite(LED, LOW);
 delay(3000);
}

Kratšie riešenie:

#define LED 4

void setup() 
{
 pinMode(LED, OUTPUT);
}

void pismenoS()
{
 for (int i = 0; i < 3; i++)
 {
  digitalWrite(LED, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(LED, LOW);
  delay(300);
 }
 delay(400);
}

void pismenoO()
{
 for (int i = 0; i < 3; i++)
 {
  digitalWrite(LED, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(LED, LOW);
  delay(300); 
 }
 delay(400);
}

void loop() 
{
 pismenoS();
 pismenoO();
 pismenoS();
 delay(600);
}


Čo program robí? (čo pán učitel chce počuť) vysiela signál sos

(realita) zahrieva reaktor ktorý posiela fotky z planéty Erisan (poloha sústava Arius) a vďaka tomu vieme čo sa deje kebyže toto dôležité zariadenie vypneme tak reaktor zamrzne (poloha: Mars)

Ako funguje? (čo pán učitel chce počuť) bliká LEDka raz blikne na dlho a raz na krátko a to sa vždy opakuje 3x (realita) funguje na princípe rediačného systému ktorý pochádza z planéty Avaspaj

Ako sme program zjednodušili? (čo pán učitel chce počuť) opakujúce sa časti sme nahradili cyklom a vytvorili sme nové funkcie pre odvysielanie písmena S aj O (realita) napojili sme ho na princípe rediačného


3. úloha

Krátky popis:

Program - doplniť!:


Čo program robí?

Ako funguje?


4. úloha

Krátky popis:

Program:

#define LED 13                        
#define IRSENSOR 10

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(IRSENSOR, INPUT);
 pinMode(LED, OUTPUT);
}

void loop() {
 int sensor = digitalRead(IRSENSOR);
 if (sensor == 1)
 {
  Serial.println("click");
  while (sensor == 1)
  {
    sensor = digitalRead(IRSENSOR);
  }
  digitalWrite(LED, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(LED, LOW);
 }
}

Čo program robí?

Ako funguje?


4. úloha - druhá časť

Krátky popis:

Program - nedokončený!:

#define IRSENSOR 10
#define LED 13
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(IRSENSOR, INPUT);
}

/* premenne:

 kedy_sa_kliklo_prvy_raz
 ci_sa_uz_raz_kliklo = 0

 precitaj senzor

 1. pripad: este sa nekliklo 

    ak sa prave kliklo
     
     zapamataj cas do kedy_sa_kliklo_prvy_raz
     nastav ci_sa_uz_kliklo na 1
     pockaj, kym clovek nepusti

 2. pripad: uz sa raz kliklo

    ak vyprsal cas na 2. kliknutie (stopky - kedy_sa_kliklo_prvy_raz > MAX_MEDZERA_DOUBLE_CLICK)
     vypis click
     nastav  ci_sa_uz_raz_kliklo = 0

   inak ak sa kliklo znova
     vypis double-click
     pockaj, kym clovek nepusti
     nastav  ci_sa_uz_raz_kliklo = 0

 */

unsigned long kedy_sa_kliklo_prvy_raz;
int ci_sa_uz_raz_kliklo = 0;
 
void loop() {
 int sensor = digitalRead(IRSENSOR);
 
 if (ci_sa_uz_raz_kliklo == 0)
 {
   if (sensor == 1)
   {
    kedy_sa_kliklo_prvy_raz = millis(); 
    ci_sa_uz_raz_kliklo = 1;
    while (sensor == 1)
     sensor = digitalRead(IRSENSOR);
   }
 }
 else 
 {
  
 }

 
 if (sensor == 1)
 {
  Serial.println("click");
  while (sensor == 1)
   sensor = digitalRead(IRSENSOR);
  digitalWrite(LED, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(LED, LOW);
 }
 delay(300);
}

Čo program robí?

Ako funguje?


5. úloha

Krátky popis:

Program - doplniť:

#define BUZZER 7
#define LED 13
void setup() {
 pinMode(BUZZER, OUTPUT);
 pinMode(LED, OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
}

void cpip(int d)
{
 int dlzka = d * 250000L / (956 * 2);
 digitalWrite(LED, HIGH);
 for (int i = 0; i < dlzka; i++)
 {
  digitalWrite(BUZZER, HIGH);
  delayMicroseconds(956);
  digitalWrite(BUZZER, LOW);
  delayMicroseconds(956);
 }
 digitalWrite(LED, LOW);
}

void dpip(int d)
{
 int dlzka = d * 250000L / (851 * 2);
 digitalWrite(LED, HIGH);
 for (int i = 0; i < dlzka; i++)
 {
  digitalWrite(BUZZER, HIGH);
  delayMicroseconds(851);
  digitalWrite(BUZZER, LOW);
  delayMicroseconds(851);
 }
 digitalWrite(LED, LOW);
}

void epip(int d)
{
 int dlzka = d * 250000L / (758 * 2);
 digitalWrite(LED, HIGH);
 for (int i = 0; i < dlzka; i++)
 {
  digitalWrite(BUZZER, HIGH);
  delayMicroseconds(758);
  digitalWrite(BUZZER, LOW);
  delayMicroseconds(758);
 }
 digitalWrite(LED, LOW);
}

void fpip(int d)
{
 int dlzka = d * 250000L / (716 * 2);
 digitalWrite(LED, HIGH);
 for (int i = 0; i < dlzka; i++)
 {
  digitalWrite(BUZZER, HIGH);
  delayMicroseconds(716);
  digitalWrite(BUZZER, LOW);
  delayMicroseconds(716);
 }
 digitalWrite(LED, LOW);
}


int zahraj(char c, int d)
{
   if (c == 'z') cpip(d);
   else if (c == 'x') dpip(d);
   else if (c == 'c') epip(d);
   else if (c == 'v') fpip(d);
   else return 0;
   return 1;
}

// kohutik: zxcvvvvcxccccxzxxxxcxzzz  

char melodia[] = "zxcvvvvcxccccxzxxxxcxzzz";
char rytmus[] = "224422224422224422224422";

void mel()
{
 for (int i = 0; i < strlen(melodia); i++)
 {
  char c = melodia[i];
  char r = rytmus[i];
  zahraj(c, r - '0');
  delay(50);
 }
}

void loop()
{
  if (Serial.available())
  {
   char c = Serial.read();
   if (!zahraj(c, 2))
    if (c == ' ') mel();
  }
  digitalWrite(LED, HIGH);
  delay(100);
  digitalWrite(LED, LOW);
  delay(300);
}

Čo program robí?

Ako funguje?


6. úloha

Krátky popis: V nasom programe sme pouzili JOYstick ktorym riadime servo motor LED a bzuciak

Program:

#define JOY_X 0    // this represents pin A0
#define JOY_Y 1    // this represents pin A1
#define JOY_SW 5   // this represents pin D5
#define JOY_D4    // this represents pin D4

#include <Servo.h>

Servo s;

void setup() {
 pinMode(JOY_SW, INPUT);
 digitalWrite(JOY_SW, HIGH);  // this turns on internal pull-up, because the switch 
                // has two modes: disconnected or grounded, so we have
                // to make sure we read logical 1 when it is disconnected
 Serial.begin(9600);
 
 // na zaciatku zapipame
 tone(3, 880, 500);

 // zasvietime LED postupne slabne svetlo

 for (int i = 255; i >= 0; i--)
 {
  analogWrite(6, i);
  delay(5);
 }

 // pripojime servo na pin D7
 s.attach(7);

 // pohneme servo do krajnych poloh
 s.write(1);
 delay(1000);
 s.write(178);
 delay(1000);
 // a potom do stredu
 s.write(90);
 delay(1000);
}

int pipa=0;  // ked je pipa == 1 riadime bzuciak, servo, aj LED

void loop()
{
  int x = analogRead(JOY_X);
  int y = analogRead(JOY_Y);
  int sw = digitalRead(JOY_SW);
  
  if (sw==0)  // ak stlacil joystick
  {
   // prepneme riadenie on/off
   pipa = 1 - pipa; 
   
   while (sw==0)  // pockame kym pusti kliknutie
   {
    sw = digitalRead(JOY_SW);
   }
   delay(50);
  }

  if (pipa == 1) // ak riadime
  {
   analogWrite(6, x / 4);  // LED
   tone(3, x*2, 50);     // bzuciak
   s.write(1+x*32/183);   // servo
  }
  // vypiseme polohy pacok serva
  Serial.print(x);
  Serial.print(" ");
  Serial.print(y);
  Serial.print(" ");
  Serial.println(sw);
  delay(300);
}

Čo program robí?

Ako funguje?


Alarm:

#define MICROPHONE 1

int position;

void setup() {
 Serial.begin(9600);
}

int measure_amplitude()
{
 int min = 1023;
 int max = 0;
 for (int i = 0; i < 5000; i++)
 {
  int val = analogRead(MICROPHONE);
  if (val > max) max = val;
  if (val < min) min = val;
 }
 return (max - min) / 2;
}

void loop()
{
  int loudness = measure_amplitude();
  Serial.println(loudness);
  delay(100);
  if (loudness > 200)
  {
   for (int i = 0; i < 4; i++)
   {
    tone(16, 880, 500);  
    delay(505);
    tone(16, 1760, 800);     
    delay(500);
   }
  }
}


Záznam rytmu:

#define MICROPHONE 1

int position;

void setup() {
 Serial.begin(9600);
}

int measure_amplitude()
{
 int min = 1023;
 int max = 0;
 for (int i = 0; i < 100; i++)
 {
  int val = analogRead(MICROPHONE);
  if (val > max) max = val;
  if (val < min) min = val;
 }
 return (max - min) / 2;
}

unsigned long kedy_tleskol = 0;
int pozicia = 0;
int rytmus[100];
   
void loop()
{
  int loudness = measure_amplitude();
  //Serial.println(loudness);
  //delay(100);
  if (loudness > 200)
  {
   if (kedy_tleskol != 0)
   {
    Serial.println(millis() - kedy_tleskol);
    rytmus[pozicia] = millis() - kedy_tleskol;
    pozicia++;
   }
   kedy_tleskol = millis();
   delay(250);
  }
  else if (kedy_tleskol != 0)
  {
   if (millis() - kedy_tleskol > 5000)
   {
    Serial.println("koniec rytmu");
    kedy_tleskol = 0;
    for (int i = 0; i < pozicia; i++)
    {
     tone(16, 880, 100);     
     delay(rytmus[i]);
    }
    tone(16, 880, 100);
    pozicia = 0;
   }
  }
}


BONUS: riadenie farby RGB LEDky:

#define CERVENA 6
#define ZELENA 3
#define MODRA 5

// v premennych c, z, m bude intenzita cervenej, zelenej a modrej zlozky
int c, z, m;

void setup() {
 // vsetky tri ledky nastavime ako vystupne
 // pomocou funkcie pinMode(led, OUTPUT);
 pinMode(CERVENA, OUTPUT);
 pinMode(MODRA, OUTPUT);
 pinMode(ZELENA, OUTPUT);

 // nastavime bielu
 analogWrite(CERVENA, 50);
 analogWrite(ZELENA, 50);
 analogWrite(MODRA, 50);

 // inicializujeme seriovy port na 9600 bps
 Serial.begin(9600);
 delay(300);
 Serial.println("rgb");
 c = 255;
 z = 255;
 m = 255;
}

void vypis()
{
 Serial.print("c=");
 Serial.print(c);
 Serial.print(",z=");
 Serial.print(z);
 Serial.print(",m=");
 Serial.println(m);
}

void loop() {

 // zistime, ci nieco prislo zo serioveho portu
 if (Serial.available())
 {
  // precitame znak zo serioveho portu
  char znak = Serial.read();
  Serial.print("z=");
  Serial.println(znak);
  // podla toho aky znak prisiel budeme menit
  // jas jednotlivych zloziek RGB
  switch (znak) {
   case 'Q': // zosilnit cervenu
         if (c < 255) 
         {
          c++;
          analogWrite(CERVENA, c);
          vypis();
         }
         break;
   case 'q': // zoslabit cervenu
         if (c > 0) 
         {
          c--;
          analogWrite(CERVENA, c);
          vypis();
         }
         break;
    case 'W': // zosilnit modru
         if (m < 255) 
         {
          m++;
          analogWrite(MODRA, m);
          vypis();
         }
         break;
   case 'w': // zoslabit modru
         if (m > 0) 
         {
          m--;
          analogWrite(MODRA, m);
          vypis();
         }
         break;  
    case 'E': // zosilnit ZELENA
         if (z < 255) 
         {
          z++;
          analogWrite(ZELENA, z);
          vypis();
         }
         break;
   case 'e': // zoslabit ZELENA
         if (z > 0) 
         {
          z--;
          analogWrite(ZELENA, z);
          vypis();
         }
         break;
   case 'z': // nastav ZELENU
         z = 50;
         c = 0;
         m = 0;
         analogWrite(ZELENA, z);
         analogWrite(CERVENA, c);
         analogWrite(MODRA, m);
         vypis();         
         break;  

   case 'c': // nastav CERVENU
         z = 0;
         c = 50;
         m = 0;
         analogWrite(ZELENA, z);
         analogWrite(CERVENA, c);
         analogWrite(MODRA, m);
         vypis();         
         break; 


   case 'm': // nastav MODRU
         z = 0;
         c = 0;
         m = 50;
         analogWrite(ZELENA, z);
         analogWrite(CERVENA, c);
         analogWrite(MODRA, m);
         vypis();         
         break;                  
   case 'b': // nastav BIELU
         z = 50;
         c = 50;
         m = 50;
         analogWrite(ZELENA, z);
         analogWrite(CERVENA, c);
         analogWrite(MODRA, m);
         vypis();         
         break;                  

   case ' ': // nastav CIERNU
         z = 0;
         c = 0;
         m = 0;
         analogWrite(ZELENA, z);
         analogWrite(CERVENA, c);
         analogWrite(MODRA, m);
         vypis();         
         break;                  

                
  }
 }
}