Denníček - február 2020

Z Robotický krúžok
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Oliver naprogramoval prvú verziu rozpoznávania lopty:

int je_lopta(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b)
{

 float h, s, v, max, min;
 h = 0;
 
  if (r < b){
  if(r < g){
   min = r;
  }
  else{
   min = g;
  }
 }
 else{
  if (b < g){
   min = b;
  }
  else{
   min = g;
  }
 } if (r > b){
  if(r > g){
   max = r;
   if (max!= min){
    h = 60*((g-b)/(max-min));
   }
  }
  else{
   max = g;
   if (max!= min){
    h = 60*(2+(b-r)/(max-min));
   }
  }
 }
 else{
  if (b > g){
   max = b;
   if (max!= min){
    h = 60*(4+(r-g)/(max - min));
   } 
  }
  else{
   max = g;
   if (max!= min){
    h = 60*(2+(b-r)/(max - min));
   }
  }
 }
 
 v = max;

 s = (max-min)/max;
 if (h < 0){
  h = h + 360;
 }
 if (h < 28 && h > 8 && s > 0.5 && v > 100){
  return 1;
 }
 return 0;
}

//------------------
if (je_lopta(r,g,b) == 1)
{
  cnt++;           
}

Martin s Jankom pracoval na kalibrácií senzorov, zatiaľ máme toto:

#define senzor A7
#define switch 7

int val = 0;
int min, max;

void setup() {
 
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("Zacinam kalibraciu.");
 min=max=val=analogRead(senzor);
 pinMode(switch, INPUT_PULLUP);

}

void loop() {
 val=analogRead(senzor);
 if(val<min)
  min=val;
 if(val>max)
  max=val;
  Serial.print(" val: ");
  Serial.print(val);
  Serial.print(" min: ");
  Serial.print(min);
  Serial.print(" max: ");
  Serial.print(max);
  Serial.println();
  while(digitalRead(switch) == LOW) {
   ;
  }
 
}

Milan dokončil a otestoval svoju historickú starožitnosť:

Matej pracoval na vlniacom zariadení, už nám vytvára na ružovom špagáte zaujímavé vlny:

Vlniace zariadenie.jpg

Ondrej vylepšoval sadičku stromov:

Sadicka stromov xx.jpg

Janko dokončil kalibráciu všetkých senzorov:

#define switch 7

int val = 0;
int min[6], max[6], prah[6];

void nacitaj_kalibraciu_z_EEPROM()
{
 
}

void setup() 
{ 
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("Zacinam kalibraciu.");
 for (int i = 0; i < 6; i++)
 {
  if (i>3) val=analogRead (i+2);
  else val=analogRead (i);
  min[i]=max[i]=val;
 }
 pinMode(switch, INPUT_PULLUP);

 if (digitalRead(switch) == LOW)
 {
  kalibracia();
 }
 else nacitaj_kalibraciu_z_EEPROM();
}

void test_senzorov()
{
  for (int i=0; i<6; i++)
  {
    if (i>3) val=analogRead (i+2);
    else val=analogRead (i);
   
    if (val<prah[i]) Serial.print("0"); 
    else Serial.print("1");
   }
   Serial.println();
   delay(150);
}

void kalibracia()
{
 while(digitalRead(switch) == LOW) 
 { 
   for (int i=0; i<6; i++)
   {
    Serial.print(val);
    Serial.print("[");
    Serial.print(min[i]);
    Serial.print("-");
    Serial.print(max[i]);
    Serial.print("], ");
    if (i>3) val=analogRead (i+2);
    else val=analogRead (i);
    if (val>max[i]) max[i]=val;
    if (val<min[i]) min[i]=val;
   }
   Serial.println();
 }

 for (int i=0; i<6; i++)
 {
    //druha cast programu (vipocet prahovej hodnoty)
    prah[i]=(2*max[i]+min[i])/3;  
 }
 // zapisat kalibraciu do EEPROM
}

void loop() 
{  
 delay(300); 
 test_senzorov();  
}

Minigolf1.jpg

Minigolf2.jpg

Prečítali sme si návod k NXT segveju, ktorý poskladal Šimon, vymenili sme bloky, ktoré boli nastavené na NXT 2.0 farebný senzor (ktorý nemáme) za bloky pre svetelný senzor a čuduj sa svete, predsa len to chvíľu celkom pekne balansuje - veľa záleží na stabilnom osvetlení podložky:

Segvej.jpg

Potom Šimon poskladal pascu na myši:

Pasca na mys.jpg

Riso.jpg

Janko pridal ukladanie kalibrácie do EEPROM a načítanie po štarte robota:

#include <EEPROM.h> 

#define switch 7

int val = 0;
int min[6], max[6], prah[6];

void nacitaj_kalibraciu_z_EEPROM()
{
 for (int i = 0; i < 6; i++)
 { 
  prah[i] = EEPROM.read(i * 2) + (EEPROM.read(i * 2 + 1) << 8);
 } 
}

void zapis_kalibraciu_do_EEPROM()
{
 for (int i = 0; i < 6; i++)
 { 
  EEPROM.write(i * 2, prah [i]&255);
  EEPROM.write(i * 2 + 1, prah [i]>>8);
 }
}

void setup() 
{ 
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("Zacinam kalibraciu.");
 for (int i = 0; i < 6; i++)
 {
  if (i>3) val=analogRead (i+2);
  else val=analogRead (i);
  min[i]=max[i]=val;
 }
 pinMode(switch, INPUT_PULLUP);

 if (digitalRead(switch) == LOW)
 {
  kalibracia();
 }
 else nacitaj_kalibraciu_z_EEPROM();
}

void test_senzorov()
{
  for (int i=0; i<6; i++)
  {
    if (i>3) val=analogRead (i+2);
    else val=analogRead (i);
   
    if (val<prah[i]) Serial.print("0"); 
    else Serial.print("1");
   }
   Serial.println();
   delay(150);
}

void kalibracia()
{
 while(digitalRead(switch) == LOW) 
 { 
   for (int i=0; i<6; i++)
   {
    Serial.print(val);
    Serial.print("[");
    Serial.print(min[i]);
    Serial.print("-");
    Serial.print(max[i]);
    Serial.print("], ");
    if (i>3) val=analogRead (i+2);
    else val=analogRead (i);
    if (val>max[i]) max[i]=val;
    if (val<min[i]) min[i]=val;
   }
   Serial.println();
 }

 for (int i=0; i<6; i++)
 {
    //druha cast programu (vypocet prahovej hodnoty)
    prah[i]=(2*max[i]+min[i])/3;  
 }
 // zapisat kalibraciu do EEPROM
 zapis_kalibraciu_do_EEPROM();
}

void loop() 
{  
 delay(300); 
 test_senzorov();  
}