Ako hrať tóny v Imagine Logo

Z Robotický krúžok
Prejsť na: navigácia, hľadanie

(tento text funguje pre anglickú verziu Imagine: Nastavenia-Verzia: English)

Imagine Logo vie robiť rôzne veci, napríklad aj hrať tóny. Slúži na to príkaz

play [parametre]

Napríklad:

play [S0 I0 T120 L8 O3 C]

zahrá osminovú notu C v tretej oktáve tempom 120.

Nasledujúce príkazy zahrajú postupne všetky tóny (aj s poltónmi v jednej oktáve)

make "tony [C C# D D# E F F# G G# A A# H]
map [[x][play se [S0 I0 T120 L8 O4] :x]] :tony

A takýto program zahrá všetky tóny postupne od oktávy 0 po oktávu 6:

for "i [0 6] [map [[x][play se [S0 I0 T120 L8] se word "O :i :x]] :tony]

je ich spolu 84.

Nasledujúca procedúra zahrá tón, ktorý je určený číslom 0-83:

to ton :i
 let "tony [C C# D D# E F F# G G# A A# H]
 let "oktava div :i 12
 let "ton 1 + mod :i 12
 play se [S0 I0 T120 L8] se word "O :oktava item :ton :tony  
end

Všetky zaradom si ich môžeme vypočuť takto:

for "i [0 83] [Page1'ton :i]